​Vi er altid klar på telefon

29 67 64 66

​Have og Skov A/S har fokus på verdensmålene​

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL​

Have og Skov A/S’ vigtigste aktiv er vores ansatte. Derfor sørger vi for, at arbejdsmiljøet er godt og at der findes de rette arbejdsredskaber til arbejdets udførsel, så der kan hentes energi ved arbejdet. Det er vores mål, at alle ansatte i Have og Skov A/S skal føle en stolthed i det arbejde de udfører og at de gør det efter bedste evne - ”som var det hjemme hos dem selv”.

Begrænset CO2- og partikeludledning

Måden hvorpå Have og Skov A/S bidrager til at alle skal sikres et godt helbred er, at vores vognpark opfylder kravene til udledning af CO2. Vores vognpark udskiftes løbende og her vægter det tungest, at vi også fremadrettet kan drive en virksomhed, som har fokus på miljøet og dermed udlede mindre CO2 som sikre forbedret luftkvalitet og dermed sikre bedre forhold for menneskers helbred.
​Vi har valgt at skifte til GTL fuel på alle vores dieseldrevne maskiner og biler, da dette giver en renere forbrænding og er med til at reducere partikeludledningen i nærmiljøet. På de benzindrevne maskiner anvender vi nu alkylatbenzin (2 og 4-takt), som er sundere for brugeren, motoren og miljøet, idet skadelige stoffer i udstødningen reduceres op til 90 % i forhold til standard benzin.

Bedre ergonomi ved elektrisk drift

Der kommer hele tiden nye og forbedrede arbejdsredskaber til. Vi har eksempelvis valgt at køre med elektriske hækklippere, skæremaskiner til fliser, løvblæsere og græstrimmere. Maskinerne er væsentlig dyrere i indkøb i forhold til de benzindrevne, men de elektriske maskiner sikre en bedre ergonomi for vores ansatte og samtidig reduceres støjgenerne markant, som naturligvis også forbedrer arbejdsvilkårene for vores teams. Et lavere støjniveau glæder naturligvis også naboerne til de kunder, vi arbejder hos. Der, hvor vi kan gøre brug af eldrevne maskiner,  gør vi det, men der er stadig nogle opgaver, der kræver mere power end de kan levere.

På knæ for kunderne

​Vi kommer hellere end gerne ud til vores kunder på knæ, for at fjerne ukrudt med håndkraft. Fordelen miljømæssigt taler sit tydelige sprog – ulempen er holdningen og folks pengepung. Vi anvender dog kun godkendte sprøjtemidler. Alle ansatte, som udfører sprøjtning har godkendte sprøjtebeviser og er meget bevidste om, hvordan sprøjtemidlerne håndteres og udbringes korrekt. Løbende bliver de ansatte opdateret med sprøjtekurser, for at tilegne sig den nyeste viden. Vi anvender kun de foreskrevne mængder, hvilket svare til de mængder, som planterne optager og som kan blive nedbrudt.​​

MÅL ​4: KVALITETSUDDANNELSE

​Hos Have og Skov A/S giver vi mulighed for, at vores kvalificerede medarbejdere kan uddanne sig og efteruddanne sig. Dette sikrer også at virksomheden løbende bliver opdateret med de nyeste trends. Oftest tilbyder vi efteruddannelse i vores lavsæson. 

​​

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Hos Have og Skov A/S er vi myre flittige. Vi sætter en ære i det job vi udfører og vi agerer professionelt med den rette rådgivning til vores kunder. Men for at vores forretning kan blive ved med at have ansatte og sikre uddannelse af dem, kan vi ikke arbejde gratis. Det forpligter at drive virksomhed, og vi er glade for at kunne give vores bidrag til økonomisk vækst i form at skatter og afgifter, som vi er nødt til at hente hjem hos vores kunder.

Delmål 8.6: HJÆLP FLERE UNGE I ARBEJDE, UDDANNELSE OG TRÆNING

Have og Skov A/S er godkendt til at have elever, hvilket gør, at vi kan være med til at få flere unge i arbejde, uddannelse og træning.

MÅL 13: KLIMAINDSATS


Have og Skov A/S arbejder i det små.

Træer

Vi planter årligt 20-30.000 hækplanter og dertil en del træer og planter. Med denne handling hjælper vi direkte med at neutralisere CO2 udledningen, specielt med træerne, da det forventes at de bliver stående i rigtig mange år. Naturligvis er det vores kunders fortjeneste, vi er blot gode til at give træerne den bedste start på livet hos vores kunder.

Blomsterbede og blomsterenge

​Vi kan også hjælpe med at etablere blomsterbede. Blomsterbedene sikrer biodiversiteten og giver samtidig en flot indramning af virksomhedens ydre. Vi vil dog klart anbefale, at et bed ikke blot etableres for et år, men at man ved valg af denne løsning tænker fremadrettet, da der stilles krav til jordforholdene.


Vintertjeneste

Vi vil alle gerne kan komme sikkert frem om vinteren. Hos Have og Skov A/S er vi en aktiv spiller inden for vintertjeneste. Vi følger nøje forskellige vejr- og vejmeldinger og foretager kun præventiv saltning, når det giver mening og så vidt muligt før arealerne bliver glatte. Desuden anvender vi en saltlage, som gør, at vi anvender langt mindre salt, end hvis salt blev spredt direkte ud. Derfor er det ekstremt vigtigt, at det er det rette blandingsforhold der køres ud, for at effekten opnås og at der samtidig passes på miljøet.

Opsamling af affald

Vi vedligeholder store græsarealer og inden vi med vores maskiner kører over disse, opsamler vi affald. Vi bruger faktisk en del tid på dette, som er en ydelse vores kunder får med, da vi ønsker at levere det flotteste resultat. Ligeledes opsamler vi også affald hos de kunder, som ønsker dette. Vi bliver gang på gang chokeret over, hvor meget plast, cigaret skodder og andet henslængt affald, der desværre kan samles op. 

Delmål 13.3: OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ KLIMAFORANDRINGER


​Have og Skov A/S fortæller gerne om, hvorfor vi gør, som vi gør. For at vi kan være med til at sikre vores fælles fremtid og verdensmålene fremadrettet, bliver vi mødt at diverse afgifter.

Miljøbidrag

Vi bliver som så mange andre virksomheder også udfordret af stigende lovpligtige energi- og miljøafgifter, som Danmark og EU har indført. Afgifterne er med til at sikre, at vi passer på miljøet og i sidste ende os selv og vores kunder. De fleste af vores maskiner opfylder de nyeste euronormer og i takt med at kravene til miljøet også bliver skrappere, vil det betyde at nyindkøbte maskiner bliver dyrere for at overholde miljøkravene.

Der, hvor vi som virksomhed oplever de øgede udgifter i forbindelse med ekstra miljøomkostninger, kan dette udløse forskellige miljøbidrag, alt efter med hvilke maskiner en opgave løses. Miljøet er vores alle sammens fælles ansvar. 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Delmål 15.5: BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE LEVESTEDER

Hos Have og Skov A/S har vi udstyr til at finpudse engarealer. I mange tilfælde ser vi, at der i engarealer også vokser en del brombær. Hvis disse ikke holdes nede, vil der lynhurtigt etablere sig et vildnæs, som ikke altid er ønskeligt. Vi anbefaler at engarealer passes et par gange om året, netop for at man bevarer et flot eng-look og samtidig sørger for de bedste vækstbetingelser for sjældne plantearter. ​

Delmål 15.8: STOP INVASIVE ARTER FRA AT BREDE SIG

Hos Have og Skov A/S er vi klar til at bekæmpe de værste invasive haveplanter. Skulle du vær i tvivl om, hvordan de ser ud, er der her nedenfor en beskrivelse af dem. Til bekæmpelsen af disse, anvender vi godkendte midler og ren håndkraft. 

Japansk pileurt er en meget flot, livskraftig staude. Den er derfor populær som prydplante. Den kan blive flere meter høj og stå så tæt, at ingen andre planter eller dyr trives i den. Den sender rodskud ud, der kan være flere meter lange. Planterne kan ødelægge fx fundamenter og belægninger, da de har en evne til at presse sig igennem fx asfalt og beton.

Du skal være meget omhyggelig, når du graver japansk pileurt op. En rodstump på størrelse med et fingerled vil straks skyde op som en ny plante. Rødderne skal i en sort sæk og afleveres til forbrænding.

​Gyldenris findes i to arter i danske haver, Canadisk gyldenris og Sildig gyldenris. Med sine smukke gule blomsterranker er den en almindelig staude i danske haver; og her er den normalt ikke noget problem.
​Men ... Gyldenris breder sig voldsomt ved frøspredning og det er et problem, at de meget lette dunagtige frø nemt føres ud i den vilde natur.
​Du gør således naturen en tjeneste, hvis du plukker dine gyldenris i store buketter, før de sætter frø. Skær resten af blomsterne af planterne, før frøsætning. Og husk at aflevere det hele til forbrænding, så frøene ikke spredes.

Rynket rose - den invasive hybenrose, har karakteristiske fladtrykte, kugleformede hyben på 2-3 cm. Planten kan blive fra en halv til halvanden meter høj. Blomsten er mørk pink eller rosa, men kan også være hvid. Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Derfor er den uønsket. Så selv om rynket rose dufter lifligt, skal du helst grave den op­ og sørge for at få alle jordstængler med.

​Pastinakken er en grov gulgrøn skærmplante, der er i familie med fx skvalderkål og bjørneklo, og er derfor også giftig. Dens blomster er gule, modsat de fleste andre vilde skærmplanter i den danske natur, som har hvide blomster. Derfor er pastinakken ret nem at kende.

I sommerperioden, ser den meget gulgrøn ud, også selvom den ikke er i blomst. Den bliver op til 1 m høj og blomstrer i juli og august. Plantesaften er giftig på samme måde som saften fra bjørneklo.

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i naturen. Kommuner kan pålægge ejere eller brugere af arealer at bekæmpe planten. Bjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Hvis man er så uheldig at få plantesaft på huden, skal man inden for 20 minutter vaske hudområdet med vand og sæbe, og huden skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Man bør søge læge og oplyse, hvilke planter man har været i kontakt med. 

Følg os på Facebook​

Kontakt os​

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

29 67 64 66

​e-Mail

uffe@haveogskov.dk

​Adresse

Vejlbyvej 2D, 5500 Middelfart